Dit is de privacyverklaring van Beleef het Moment. Hier kun je lezen hoe Beleef het Moment met jouw persoonlijke gegevens omgaat.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

De AVG verplicht Beleef het Moment om inzicht te geven in de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen ten aanzien van deze gegevens hebben. In dit document kun je dan ook lezen hoe jouw persoonsgegevens door Beleef het Moment verzameld worden en wat daar vervolgens mee gedaan wordt. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd waar jouw gegevens worden opgeslagen, hoe deze worden opgeslagen en waarom deze gegevens worden opgeslagen. In deze privacyverklaring lees je ook welke rechten jij zelf hebt en hoe je die kunt gebruiken.

Het privacy beleid van Beleef het Moment wordt met regelmaat opnieuw bekeken om te controleren of het beleid dat zij voert nog wel actueel is. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn alle gegevens waarmee een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op ras/etniciteit, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, genetische persoonsgegevens, biometrische persoonsgegevens, gegevens over het seksuele leven en strafrechtelijke gegevens. Alle andere gegevens die kunnen leiden tot identificatie van een persoon zijn algemene persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens, zowel bijzonder als algemeen, worden in deze privacyverklaring aangeduid met ‘persoonsgegevens’.

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

Beleef het Moment is de opsteller van deze privacyverklaring en degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Beleef het Moment richt zich op het verzorgen van ceremonies op maat. Wanneer je bijvoorbeeld een contactformulier invult op de website van Beleef het Moment worden er gegevens van jou verzameld. Het is daarom belangrijk om te vermelden wat daar mee gedaan wordt, zodat jij je wensen kenbaar kunt maken.

Beleef het Moment contactgegevens

Esther de Groote is zelfstandig trouwambtenaar, buitengewoon trouwambtenaar en ceremonieel spreker en eigenaar van Beleef het Moment

Beleef het Moment

Esther de Groote

Frans Langeveldlaan 3

1251 XW Laren

www.beleefhetmoment.nl

esther@beleefhetmoment.nl

0627030449

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Beleef het Moment verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Achternaam

Voornamen

Geboortedatum

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt aan Beleef het Moment.

Ben je een betalende klant? Dan worden ook nog de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Jouw betaalgegevens

Jouw antwoorden op de door Beleefd het Moment toegezonden vragenlijsten.

Doel verzameling gegevens

Wanneer jij contact opneemt met Beleefd het Moment zullen jouw gegevens verzameld worden. In het contactformulier wordt enkel om die gegevens gevraagd die Beleefd het Moment nodig heeft om een ceremonie op maat te kunnen voorbereiden, met jou in contact te komen, of jou een aanbod te kunnen doen. 

Om de opdracht te kunnen uitvoeren heeft Beleefd het Moment gegevens van jou nodig. Beleef het Moment vraagt hierbij om de volgende gegevens: Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer. Beleef het Moment gebruikt deze gegevens voor de intake en het afhandelen van de betaling en om naar jullie woning te komen voor een persoonlijk gesprek. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om producten (zoals fotoalbums) te kunnen afleveren of informatie aan jou als klant te kunnen verschaffen. 

Gronden om jouw persoonsgegevens te verwerken

Beleefd het Moment verwerkt jouw persoonsgegevens alleen als daar een grond voor is. De gegevens worden dan ook alleen verwerkt indien:

Beveiliging

Beleefd het Moment neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus. Daarom worden door Beleefd het Moment ook passende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging. Heb je het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn? Of zijn er onverhoopt aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met Beleefd het Moment via esther@beleefhetmoment.nl

Indien er sprake is van een datalek zal Beleef het moment onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen nemen om de gevolgen van dit datalek zoveel mogelijk te beperken. Beleef het Moment zal, indien jouw gegevens betrokken zijn bij het datalek, contact met je opnemen en je hiervan op de hoogte brengen. 

Beleef het Moment zal jouw persoonsgegevens in beginsel niet verstrekken aan derden. Dit zal zij alleen doen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Duur van bewaren persoonsgegevens

Beleef het Moment zal de verzamelde persoonsgegevens gedurende langere tijd bewaren, maar niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van activiteiten. Dit kan langer zijn indien de gegevens op grond van een wettelijke regeling langer bewaard moeten worden. 

– Contact opnemen

Wanneer jij contact opneemt met Beleef het Moment, via e-mail of door het invullen van een contactformulier, dan worden de gegevens die je meestuurt opgeslagen op de mailserver van het hostingbedrijf van Beleef het Moment. Deze mails worden maximaal twee jaar lang bewaard en daarna verwijderd. 

– Facturen

De wet verplicht Beleef het Moment om haar facturen 7 jaar te bewaren. Gedurende deze tijd zullen de facturen dan ook worden opgeslagen. Hier staan alle persoonsgegevens in die noodzakelijk zijn voor het opstellen van de factuur. Dus ook jouw naam en adres.

 Jouw rechten

1 Recht op informatie

Je hebt het recht om te worden geïnformeerd over wat er met je persoonsgegevens gebeurt (zoals in deze privacyverklaring al wordt gedaan).

2. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw bewaarde gegevens op te vragen bij Beleef het Moment. Dit doe je door een e-mail te sturen aan esther@beleefhetmoment.nl of telefonisch contact op te nemen via 06 27 030449. Beleef het Moment levert dan een overzicht aan van jouw gegevens.

3. Recht op rectificatie

Als je gegevens niet kloppen of ze zijn veranderd, dan heb je het recht dit door Beleef het Moment aan te laten passen.

4. Recht op overdracht

Ga je overstappen naar een andere dienst en heb jij daarvoor gegevens nodig die bij Beleef het Moment liggen opgeslagen? Dan heb je het recht op overdracht. 

5. Klacht indienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Dit recht heb je op het moment dat jij vindt dat Beleef het Moment niet op een juiste manier met jouw gegevens omgaat. Je kunt de klacht indienen op http://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

6. Bezwaar indienen

Op het moment dat je niet wil dat Beleef het Moment jouw persoonsgegevens gebruikt heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.  

7. Vergeten worden

Je hebt het recht om vergeten te worden. Dit houdt in dat Beleef het Moment jouw persoonsgegevens zal verwijderen. Dit alleen zolang dit niet in strijd is met de wet. 

Wil je van een van de bovenstaande rechten gebruik maken? Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar esther@beleefhetmoment.nl Om zeker te weten dat jij degene bent die dit verzoek gedaan heeft word je verzocht om een kopie van je identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Het is belangrijk dat je in deze kopie je pasfoto, de nummers onderaan het paspoort en BSN zwart of onleesbaar maakt. Beleef het Moment zal zo snel mogelijk, maar ten minste binnen vier weken, reageren op je verzoek. 

Plichten

Een aantal gegevens zijn verplicht om aan te leveren. Namelijk de gegevens die minimaal nodig zijn voor Beleef het Moment om de dienst aan te kunnen bieden. Wanneer je deze gegevens niet wenst aan te leveren kan Beleef het Moment je de betreffende dienst helaas niet aanbieden. 

Bovenstaande privacyverklaring is van toepassing op de website: www.beelfhetmoment.nl

De verklaring is voor het laatst aangepast op 5 december 2022.